Hans Nielsen
1738 - 1820

Niels Larsen
1698 - 1753
Anna
ca 1706 - 1742
Lars Hansen
1660 - 1740
Johanne Clemensdatter
ca 1661 - 1710
- -

Hans Nielsen
1738 - 1820
Anna Andersatter
1734 - 1822
gift 23. oktober 1768 i Ølstykke, Frederiksborg Amt
1 barn døbt i Ølstykke, Frederiksborg Amt
Sidse Hansdatter Døbt 15. oktober 1769
Død 5. december 1841 Ølstykke

Da Helgas tipoldemor Sidse Hansdatter blev døbt, stod der i kirkebogen i Ølstykke, at hendes far hed Hans Nielsen

Hans Nielsen var født i marts 1738 og blev døbt den 16. marts. Ved hans dåb stod der i kirkebogen i Ølstykke:

Dmca Lætare blef Niels Larsens barn i Udleyre Hans som vare hiemmedøbt hans Daab i kirken confirmeret. Præstens hustru bar det. Faddere: Andreas Jensen, Peder Povelsen, Christopher Ingvardsen, Dragonens hustru og Hans Søfrensens hustru i Øfverste Wærebromølle

Den 23. oktober 1768 blev Hans gift med Anna Andersdatter. Ved vielsen står der kort og godt i kirkebogen i Ølstykke:

Dom: 21 p Trinit: bleve Hans Nielsen og Anne Andersdatter copulerede

Vi har kun fundet 1 barn efter Hans Nielsen og Anna Andersdatter og dette barn har sin egen side, for det var Helgas tipoldemor Sidse Hansdatter

Ved sin død i januar 1820 sad Hans på aftægt hos datteren Sidse og svigersønnen Ole Hansen. I kirkebogen i Ølstykke står der:

Død: d. 26 Januarii, begravet: d. 2 Februarii, Hans Nielsen, Aftægtsmand i Ølstyche. 82 år. Blev prædiket over

Anna Andersdatter levede knapt 2½ år længere og døde i juni 1822, 88 år gammel   Hans Nielsen boede på gården Langekjær i Ølstykke

Hans var Helgas tip-tipoldefar

Gården Langekær var 1 af de 9 gårde, der blev udflyttet fra Ølstykke i 1783

Hans Nielsen må have været den bonde, der flyttede gården ud fra landsbyen til en jordlod sydvest for Ølstykke 

Hans var bror til Helgas tip-tip-tipoldefar Ole Nielsen, der også var gårdmand i Ølstykke på gården Holmegård

- Sidens top - Forsiden