Anders Pedersen
1848 - 1924

Peder Bendtsen
1819 - 1867
Karen Larsdatter
1819 - 1858
Bendt Pedersen
1782 - 1861
Bodil Andersdatter 1796 - 1874 Lars Olsen
1785 - 1858
Sidse Pedersdatter 1786 - 1870

Anders Pedersen
1848 - 1924
Maren Olsdatter
1846 - 1925
gift 21. september 1869 i Ølstykke, Frederiksborg Amt
11 børn døbt i Jørlunde, Frederiksborg Amt
Peder Bentsen Pedersen Født 13. november 1869
Død 26. marts 1920 Godthåb, København
Karen Marie Oline Pedersen Født 10. december 1871
Død 10. november 1941
Bodil Kirstine Pedersen Født 13. november 1873
Død 16. juni 1949 i Ølstykke
Oluf Pedersen Født 1. juni 1876
Død 15. juli 1927
Lars Hansen Pedersen Født 11. september 1878
Død 10. juni 1935
Anna Elisabeth Pedersen Født 28. januar 1881
Død 20. november 1968
Karl Pedersen Født 10. februar 1883
Død 19. februar 1969
Kirsten Marie Elisabeth Pedersen Født 28. juni 1885
Død 13. april 1980
Jørgen Pedersen Født 19. oktober 1887
Død 31. juli 1972
Kirsten Pedersen Født 7. januar 1890
Død: 4. august 1964 i Asminderød 
Johanne Petræa Pedersen Født 17. november 1892
Død 10. juli 1962 Gerlev

Helgas morfader Anders Pedersen blev født på gården Ørnebjerg i Udlejre den 13. juli 1848, om det står der i kirkebogen i Ølstykke:

Født:13 Juli, døbt: 27 August, Anders Pedersen, Gmd Peder Bendtsen og hustru Karen Larsdatter af Udleire. Afb. Niels Andersens hustru bar barnet. Faddere: Gd. Niels Larsen og hustru af Mandrup, unge Lars Larsen af Ølstykke

Lidt om fadderne: 
Afbygger  Niels Andersens hustru var Karen Bendtsdatter, en søster til Anders's far Peder Bendtsen 
Gårejer Niels Larsen og hustru af Mandrup, var Anders's morbror og tante
Unge Lars Larsen af Ølstykke var også en bror til Anders's mor

Den 21. september 1869 blev han gift med Maren, datter af gårdmand Ole Pedersen på gården Langekær i Ølstykke, herom står der i kirkebogen i Ølstykke:

Ungk Anders Pedersen, Gaardm i Skjenkelse 21 1/4 af Udleire og Pigen Maren Olsdatter af Ølstykke 22 ¾. Forlovere: Gd Jørgen Mogensen Ud og Gd Ole Olsen af Ølst, gift 21 Septbr, i kirken

Den ene forlover ved brylluppet var gårdejer Jørgen Mogensen fra Ørnebjerggård i Udlejre. Jørgen Mogensen var gift med Anders Pedersens stedmoder Kirsten Nielsdatter og Jørgen og Kirsten var fætter og kusine. 

Den anden forlover var Ole Olsen sognefoged og gårdmand på Langekærgård i Ølstykke og Marens ældre bror

Efter deres giftermål købte de gården Gadegård i Skænkelsø, og her blev deres 11 børn født  i tiden 1869 til 1892

I 1898 købte de gården Skælbækgård også i Skænkelsø, hvor de tilbragte resten af deres dage

Anders døde 21. november 1924 og om det står der i kirkebogen i Jørlunde:

"Død: 1924 19de November Skjenkelsø Mark, Hjørlunde Sogn
Begravet: Hjørlunde Kirkegaard og Sogn 1924, 24de November
Anders Pedersen
Forhenværende Gaardejer. Gift med Maren Olsdatter, der overlever ham. Sidste fælles Bopæl: Skjenkelsø Mark. Forældre: Gaardejer i Udlejre Peder Bendsen og Hustru Karen Larsdatter
Alder: 76 Aar født 13. Juli 1848"

Maren døde 11. februar 1925

Lidt om børneflokken:

Peder fra 1869 var billedhugger og blev gift i marts 1892 med Emma Cathrine Vilhelmine Petri. De bosatte sig i København. Peder døde marts 1920 og hans kone i oktober 1937. Peder og Emma havde fået en datter Asta Emilie som igen fik datteren Lizzie i 1942. Lizzie var kun 11 år gammel, da hun var så uheldig at møde en seksualforbryder. Ved hendes begravelse står der i kirkebogen "Død: 1954 – 25. februar Tæt ved et krat ved hjørnet af Grøndalsparkvej og Aadalsvej "  

Karen Marie Oline fra 1871 blev gift i juli 1896 med Hans Peder Hansen. De bosatte sig på gården Spoelsbjerg i Svestrup. De havde to sønner samt en niece i pleje. Hans Peder døde i februar 1941 og Karen Marie Oline i november samme år

Bodil Kirstine fra  1873 var Helgas mor og har sin egen side

Oluf fra 1876 var pianofabrikant og gift to gange. Første gang med Karen Margrethe Poulsen og de fik datteren Karen Margrethe som kom i pleje hos Olufs søster på Spoelsbjerg i Svestrup, da hendes mor døde i forbindelse med hendes fødsel. Oluf giftede sig anden gang i oktober 1904 med Boldina Jensen med hvem han fik 4 børn. Oluf døde i juli 1927 og Boldina i juni 1952

Lars fra 1878 var sognerådsformand og boede i Villa Pax i Ølstykke. Han var gift 2 gange. Første gang i august 1903 med Hedvig Antonette Pedersen der døde i maj 1925 og Lars giftede sig igen i september 1928 med Margrethe Andersen. Lars døde juni 1935

Anna Elisabeth fra 1881 blev i november 1906 gift med Hans Jensen Hansen. Hans Jensen Hansen var sognefoged i Ølstykke og søn af sognefoged Jens Peter Hansen samme sted. Hans Jensen Hansens søn Carl, Helgas fætter, efterfulgte sin far som sognefoged i Ølstykke og blev den sidste af slagsen, da kommunalreformen i 1969 afskaffede sognefogederne. Hans Jensen Hansen døde i juni 1968 og Anna Elisabeth i november samme år 

Karl fra 1883 blev i september 1909 i Slangerup gift med Anna Elisabeth Sofie Andersen. Han var kartoffelhandler i København  og døde i februar 1969. Hans kone var død 3 år tidligere

Kirsten Marie Elisabeth fra 1885 blev i juni 1910 gift med Hans Larsen Rasmussen, søn af gårdejer på Jevnagergård i Store Rørbæk Lars Rasmussen. De bosatte sig i Svestrup og i ægteskabet var der 3 børn. Hans døde i juni 1944 og Helgas moster Elisabeth døde i april 1980, 95 år gammel

Jørgen fra 1887 blev i maj 1913 gift med Laura Andrea Andersen, en datter af Jørgen Andersen på Gadegården i Jørlunde. De boede de første år i Snostrup sogn  og omkring 1920 flyttede de til Gadegård i Jørlunde. Hans kone døde i august 1966, og Jørgen døde næsten 85 år gammel, i juli 1972    

Kirstine fra 1890 blev i oktober 1916 gift med Jens Christian Jensen, en søn af Hans Jensen Helligsø ved Selsø. De kom til at bo i Udlejre og fik 5 børn, alle drenge. Senere kom de til Harløse i Tjæreby sogn. Kirstene også kaldet Kirsten døde i Fredensborg og blev begravet på Nyhuse kirkegård i Hillerød, hvor Jens Christian også blev begravet, da han døde i 1968

Johanne Petrea fra 1892 blev i juni 1919 gift med Niels Laurits Frederik Petersen, en søn af arbejdsmand Jens Peter Anders Petersen i Frederikssund. I folketællingen i 1925 opholdt de sig på Skælbækgård i Skænkelsø, men er senere flyttet til Gerlev i Hornsherred, hvor de bosatte sig på Baunehøjgård. Johanne Petrea døde i juli 1962

De 11 børn stiftede "Foreningen Familien Pedersen", der vedligeholder et stamtræ med efterkommerne efter Anders Pedersen og Maren OlsdatterHelgas morfar Anders Pedersen

Anders var gift med Maren Olsdatter, datter af gårdmand Ole Pedersen på Langekærgård i Ølstykke

De boede på Skælbækgård i Skænkelsø
Billedet er malet af sønnen Peder

4 'voksne' børn efter Anders og Maren
Jørgen fra 1887, Anna Elisabeth fra 1881, Kirsten Marie Elisabeth fra 1885 og Karl fra 1883

I folketællingen 1870 var der foruden Anders og Maren deres første barn og tre tjenestefolk

I folketællingen 1880 var familien udvidet til 5. Desunden var der nu kun en tjenestekarl og en tjenestepige 

Skælbækgård 1930-1940

I folketællingen 1890 klarede Anders og Maren gården selv måske med hjælp af de tre ældste børn ud af en flok på 8 hjemmeværende

Skælbækgård 1980-2000

I folketællingen 1901 var der seks hjemmeboende børn og ingen tjenestefolk

Anders Pedersens gård set fra luften ca 85 år efter hans død

I folketællingen 1906 har de igen måttet antage en tjenestekarl og en tjenestepige, for nu var Anders og Maren omkring de 60 år og der kun tre børn hjemmeboende

I folketællingen 1916 var der foruden Anders og Maren og deres to yngste børn, Kirsten og Johanne, samt en tjenestekarl og en tjenestedreng

I Folketællingen 1921 var der foruden de to gamle, datteren Johanne og hendes mand, samt to karle og en pige

- Sidens top - Forsiden