Bodil Kirstine Pedersen
1873-1949

Anders Pedersen
1848-1924
Maren Olsdatter
1846-1925
Peder Bendtsen 1819-1867 Karen Larsdatter 1819-1858 Ole Pedersen 1808-1859 Elsebeth Olsdatter 1803-1880

Hans Poulsen
1873-1947
Bodil Kirstine Pedersen
1873-1949
gift 12. december 1900 i Jørlunde, Frederiksborg Amt
5 børn døbt i Ølstykke, Frederiksborg Amt
Oluf Poulsen Født 6. oktober 1902
Død 27. september 1965
Mary Metha Poulsen Født 23. december 1903
Død 1. juni 1992
Viggo Poulsen Født 19. april 1906
Død 16. februar 1972
Gerda Astrid Poulsen Født 3. marts 1910
Død 3. oktober 1995
Helga Elisabeth Poulsen  Født 30. juni 1915
Død 21. maj 2002 Skibby

Helgas mor, der var barn nummer tre ud af en børneflok på elleve, blev født den 13. november 1873. Ved hendes dåb i Jørlunde står der i kirkebogen:
Født: 13. November 1873, døbt: 4. Januar 1874, Bodil Kirstine Pedersen, Gaardmand Anders Pedersen og hustru Maren Olsdatter i Skjenkelse. Faddere: Gd O Olesens hustru i Ølstykke, Gd Jørgen Mogensen, Niels Johnsen i Skjenkelse. Moderen 27 Aar

Lidt om nogle af fadderne:
O Olsens hustru: var Kirsten Rasmusdatter gift med barnets morbror Ole Olsen, sognefoged og gårdejer på Langekjærgård i Ølstykke
Jørgen Mogensen: var gift med barnets fars stedmoder Kirsten Nielsdatter og ejer af Ørnebjerg i Udlejre, hvor Stine kom til at bo som voksen

Stine blev født på Gadegård i Skænkelsø i 1873, men i 1898 købte hendes forældre Skælbækgården også i Skænkelsø. Stines bror Jørgen har beskrevet familielivet på gården således: "Ja, det var jo ikke noget kedeligt hjem vi havde på Skælbækgården. Vi unge fik alletider lov til at bede kammerater med hjem, og der var jo kommet 4 svigersønner, som alle hed Hans. Når de kom hjem, så var spisebordet fuldt - så var det altid Stine, der satte stemningen, og Hans Jensen heppede hende gerne op. Stine var den mest slagfærdige af os"

Helgas forældre blev gift den 12. december 1900. Ved deres vielse i Jørlunde står der i kirkebogen:

Brudgom: Ungkarl Hans Poulsen, Søn af afdøde Partikulier Ole Poulsen og Hustru Mette Nielsen født i Søsum, Stenløse Sogn. F. 1ste April 1873, døbt i Stenløse Kirke d 27de Maj 1873, konfirmeret Søndag efter Paaske 1887 i Stenløse Kirke. Gaardejer i Udlejre, Ølstykke Sogn.
 Attest af 9/12 1900 fra Ølstykke Sogneraads Formand R. Nielsen, at han, som er forsørgelsesberettiget der i Kommunen ikke har modtaget ? Fattighjælp.
Brud: Pige Bodil Kirstine Pedersen, Datter af Gaardejer Anders Pedersen og Hustru Maren Olsdatter, født i Skjenkelsø d. 13de November 1873, konfirmeret i Hjørlunde Kirke d 22de April 1888. Hjemme hos Forældrene i Skjenkelsø.
Forlovere: Gaardejer Anders Pedersen Skjenkelsø og Gaardejer Niels Peder Poulsen Søsum

Lidt om forloverne: Anders Pedersen var brudens far og Niels Peder Poulsen var brudgommens bror

Stine og Hans fik 5 børn i årene 1902 til 1915. Disse 5 børn skriver vi lidt om på Hans Poulsens side

Hans døde i april 1947, 74 år gammel

Stine døde den 16. juni 1949 en lille uge før Helga fødte sit sidste barn

I kirkebogen i Ølstykke står der
Død: 1949, - 16 Juni Ølstykke St
Begravet: 1949, - 21 Juni Ølstykke Kirkegaard
Bodil Kirstine Poulsen født Pedersen
Gaardejerske – Ørnebjerg, Ølstykke Sogn. Født i Jørlunde Sogn, Frederiksborg Amt 1973 – 13. November. Datter af Gdr. Anders Pedersen og Hustru Maren Olsdatter – Enke efter Gdr. Hans Poulsen – Sidste fælles Bopæl Ørnebjerg, Ølstykke
Alder: 75 Aar  


Stine på udflugt med Hans, deres datter Helga og deres barnebarn Hans, Marys søn

Kjøbenhavns Politi Station No 3's registreringer vedrørende Bodil Kirstine:
Registerblad. Udfærdiget den 6/11 1899
Fulde Navn: Pedersen Bodil Kirstine
Livsstilling: Tjp (tjenestepige)
Fødested: Hjørlunde Sogn , 13/11 1873
1899 6/11 fra Køng til
1899 6/11 Citadellet, tj. General Schroll
1900 1/9 Til Hjørlunde Sogn

Bodil Kirstine Pedersen

Stine Poulsen

Sønnen Oluf

Datteren Mary

Sønnen Viggo

Datteren Gerda


Datteren Helga

Her er Bodil Kirstines Skudsmålsbog. Klik her, så kommer hele
indholdet

- Sidens top - Forsiden