Maren Madsdatter
1783 - 1843

Mads Andersen
1751 - 1812
Maren Pedersdatter
1743 - 1806
Anders Olsen
ca 1720 - 1754
Mette Madsdatter
ca 1723 - 1761
Peder Andersen
???? - 1744
-

Peder Poulsen
1765 - 1816
Maren Madsdatter
1783 - 1843
gift 1. juni 1804 i Stenløse, Frederiksborg Amt
5 børn døbt i Ølstykke, Frederiksborg Amt
Karen Pedersdatter Født 31. januar 1805
Død 22. november 1880 Veksø
Poul Pedersen Født 22. december 1805
Død 5. juli 1848 Veksø
Ole Pedersen Født 9. maj 1808
Død 24. januar 1859 Ølstykke
Anders Pedersen Født 21. september 1810
Død 19. december 1870 Veksø
Maren Pedersdatter Født 24.december 1812
Død 26. juli 1845 Veksø

Da Helgas oldefar blev døbt i 1808 stod der i kirkebogen, at hans far var gårdmand Peder Poulsen i Veksø, men hvem var hans mor?

I 1823 fandt vi Ole konfirmeret, og i kirkebogen står der at hans forældre var Peder Poulsen og Maren Madsdatter

Maren Madsdatter blev døbt den 9. november 1783. I kirkebogen i Stenløse står der:

Dom 21: Maren, Sognefoged Mads Andersen i Wexøe. Baaren af min kiere hustru. Faddere: Mads Andersen, Peder Jørgensen, Niels Rasmussen, Lars Nielsens hustru, Peder Sørensens hustru

Præsten/degnen har tilsyneladende været i tvivl om hvem faderen var, men bestemte sig for at det var sognefogeden Mads Andersen og ikke Mads Pedersen

Lidt om fadderne:

Maren på 21 år og Peder Poulsen på 39 år blev gift i juni 1804. Han var altså 18 år ældre end hende. Ved deres vielse står der i kirkebogen i Stenløse:

Viede 1. Juni. Ungkarl og Grmd Peder Poulsen og Pigen Maren Madsdatter begge af Wexøe. Trolovede d 6. Apr. 
Forlovere: Hans Larsen og Mads Andersen  

Forloverne var hendes halvbroder Hans Larsen og hendes far Mads Andersen

Maren og Peder fik 5 børn i årene 1805 til 1812. Vi har skrevet lidt om disse børn på Peder Poulsens side

Peder Poulsen døde i juni 1816, og Maren blev gift igen den 23. oktober samme år med Andreas Nielsen, søn af afdøde Niels Andreasen på Rolandsbjerggård. Det er svært at læse hvad der står i kirkebogen i Veksø, men vi er kommet frem til følgende:
Andreas Nielsen, gaardmand Peder Willumsens Stedsøn i Wexøe og Maren Madsdatter Enke efter afg: Gaardmd Peder Poulsen i Wexøe, 34 Aar gl
Forlovere: Gl: Niels Larsen og Hans Nielsen, Gaardmænd i Wexøe

Forloverne var hendes halvbroder Niels Larsen på gården Vaselund og Hans Nielsen gårdmand på Egedal. Hans Nielsen var gift med den anden forlovers afdøde broders kone

Maren og Andreas var gift i 4 år og fik 2 børn:

Peder fra 1817 blev i juli 1842 gift med enken Margrethe Pedersdatter på gården Kildeholm i Ølstykke og fik gården ved giftermålet. Peder og Margrethe fik 3 børn der voksede op. Margrethe døde i oktober 1878, 68 3/4 år gammel og Peder juli 1892 som aftægtsmand på gården, 75 år gammel

Niels fra 1818 blev i maj 1850 gift med den 13 år ældre afbyggerenke Karen Marie Pedersdatter. Ved folketællingen i 1855 var de skilt, men han var tjenestekarl hos sin tidligere kone. Ved folketællingen i 1860 var han stadig fraskilt og boede hos sin bror Peder på Kildeholm i Ølstykke. Niels døde i februar 1866, 47 år gammel. Ved begravelsen står der i kirkebogen i Ølstykke, at han var enkemand (fraskilt) og at han døde af krampe

Marens anden mand Andreas Nielsen døde i februar 1820, kun 30 år gammel

og for tredie gang blev Maren gift den 31. oktober 1820, denne gang med Ole Larsen, en søn af Lars Nielsen på Hulhøjgård i Veksø og en sønnesøn af Niels Larsen fra Udlejre, Helgas 3 og 4 x tipoldefar. Ved deres giftermål står der i kirkebogen i Veksø: 

Ungkarl Ole Larsen, tienende Gmd Gl: Niels Larsen i Vexøe, 29 Aar gl og Maren Madsdatter, Enke efter afg: Gaardmand Andreas Nielsen i Vexøe, 36 Aar gl
Forlovere: Gmd U. Niels Larsen og Gmd Lars Jensen Vexøe

Forloverne var Annexbonden unge Niels Larsen der var brudens svoger og Lars Jensen var gårdmand på Hulhøjgård og gift med Elsebeth Svendsdatter, der senere blev svigerinde til bruden Maren Madsdatter

Ole døde allerede den 25. marts 1821, ½ år efter brylluppet 30 år gammel. Han havde dog nået at gøre Maren gravid, for den 28. marts 1821, 3 dage efter hans død blev datteren Elsebeth født

Elsebeth fra 1821 var 18 år gammel, da hun i april 1839 blev gift med den 10 år ældre Rasmus Svendsen fra Kærgård i Ølstykke. De bosatte sig på gården i Ølstykke, hvor den boede sammen med Rasmus's forældre indtil de overtog Kærgården på et tidspunkt imellem 1845 og 1850. Rasmus døde i september 1879. I kirkebogen i Ølstykke står ved hans begravelse: "død af Gangrona Senilis 68 år gl på Frederikssund Sygehus". Elsebeth døde i Skt Andreas sogn i København i september 1901 og blev begravet på Ølstykke kirkegård, 80 år gammel

Efter Ole Larsens død i marts 1821 giftede Maren sig for fjerde gang den 24. november 1824 og nu med Hans Svendsen, en søn af Svend Ibsen på gården Vaselund i Veksø. Ved giftermålet står der i kirkebogen i Veksø:

Sognefoged og Gaardmand Hans Svendsen, 47 Aar gl af Wexøe og Enken Maren Madsdatter, 42 Aar gl af Wexøe
Forlovere: Gl: Niels Larsen og U: Niels Larsen, begge Gaardmænd i Wexøe

Forloverne var gamle Niels Larsen gårdmand på Vaselund og brudens halvbroder og unge Nils Larsen gårdmand på Annexgården og brudens svoger

I bogen Vigsø Sogns Historie skriver C. Carstensen om Hans Svendsen: "Dette Ægteskab var barnløst og han døde meget pludselig, uden foregaaende Sygdom, den 29. Septbr 1840". Carstensen udtrykte sig meget diplomatisk, men præsten/degnen i Veksø var mere direkte i sin udtryksmåde, for i kirkebogen står der ved hans begravelse: "hængte sig". Hans Svendsen døde som sognefoged og lægdsmand, 63 år gammel

Maren døde i december 1843. Ved hendes begravelse står der i kirkebogen i Veksø:

Død: 1. Decbr, begravet: 7. Decbr, Maren Madsdatter, afdøde Sognefoged Hans Svendsens Enke 60 Aar

Maren levede hele sit liv på Skibstedgård, der også var kro i Veksø da Maren levede

Maren Madsdatter var gård- og krokone på Skibstedgård i Veksø og var også Helgas tipoldemor

Maren var gift i alt fire gange og fik ialt 8 børn med 3 af sine ægtemænd

Mon nogen af Marens mænd gik til barberen i Stenløse?

Af de 5 børn fra første kuld blev de 4 i Veksø og den 5. bosatte sig i Ølstykke

De 3 børn fra de to næste kuld bosatte sig også i Ølstykke

Døbefonden i Veksø kirke

Da Marens første mand Peder Poulsen døde i 1816 overtog hendes anden mand Andreas Nielsen Skibstedgård og kroholdet. Maren fortsatte som  gård- og krokone med Andreas i 3½ år, så blev hun atter enke

½ år senere giftede hun sig med Ole Larsen og videreførte gård og kro med men kun i ½ år, så blev hun atter enke og med mindreårige børn og en der blev født få dage efter Ole død

Herefter gik der 3½ år før Maren igen giftede sig. Denne gang med sognefoged og gårdmand Hans Svendsen, men Maren må jo have fået hjælp på en eller anden måde til gård- og krohold.

I bogen Vigsø Sogns Historie skriver Carstensen om Skibstedgård at gårdens bygninger har været tarvelige på den tid Maren drev krohold på stedet, så de har nok ikke fået nogen Michelinstjerne

I bogen formoder Carstensen også, at Skibstedgård blev valgt til kro i Veksø "dels fordi den laa bekvemt som Bedested for vejfarende, og dels fordi den var og i umindelige Tider havde været Fogedgaard"

Da Marens fjerde mand døde lidt pludseligt, overtog hendes søn Poul gården og kroholdet fra 1840 til 1848. 

Carstensen skriver: "foruden dens smukke og store Stuebygning og rummelige Ladebygninger, som opførtes i 1847-1852 (før den Tid var Bygningerne tarvelige) med Stuehuset i øst, byggedes 1867 vest for Gaarden et anseeligt Gæstgiversted med Købmandsbutik, hvor den Gæstgiver- og Handelsret drives, som har hørt til Gaarden fra Slutningen af forrige hundred Aar"   

Sønnen Poul, der var gift med "den smukke og intilligente" Kirsten Svendsdatter, har nok påbegyndt ombygningen, men det var hans enke og hendes anden mand Vilhelm Nielsen, der fuldførte

Kroholdet blev udskilt fra Skibstedgård og overgik i 1867 sammen med købmandsbutikken til det der i dag er Veksø Kro 

Veksø kro år 1900

”Hvor Vorherre bygger en kirke, bygger fanden en kro”. Dette mundheld har nok sin rod i senere tiders misbrug af kroen, men oprindeligt var der ikke så stor modsætning, som det umiddelbart lyder, idet det at sørge for husly og mad til vejfarende i meget gammel tid var en opgave for klostrene. Præsterne i Stenløse, Slagslunde og Veksø samt egnens gårdmænd havde ligeledes pligt til at huse og beværte vejfarende. 

Veksø kirke

- Sidens top - Forsiden