Peder Poulsen
1765 - 1816

Povel Andersen
ca. 1722 - 1799
Else Pederdatter
1735 - 1808
Anders Madsen
ca 1696 - 1744
Zidse
 ca 1700 - 1781
Peder Jensen
???? -1748
Karen Andersdatter 1718 - 1783

Peder Poulsen
1765 - 1816
Maren Madsdatter
1783 - 1843
gift 1. juni 1804 i Stenløse, Frederiksborg Amt
5 børn døbt i Ølstykke, Frederiksborg Amt
Karen PedersdatterFødt 31. januar 1805
Død 22. november 1880 Veksø
Poul Pedersen Født 22. december 1805
Død 5. juli 1848 Veksø
Ole Pedersen Født 9. maj 1808
Død 24. januar 1859 Ølstykke
Anders Pedersen Født 21. september 1810
Død 19. december 1870 Veksø
Maren Pedersdatter Født 25.december 1812
Død 26. juli 1845 Veksø

Ved Helgas oldefars Ole Pedersens dåb så vi, at hans far var gårdmand Peder Poulsen i Veksø

Peder Poulsen blev døbt den 3. maj 1765. Ved hans dåb står der i kirkebogen i Stenløse:

D 3. May: Peder, Peder Andersen Boemands i Wexøe. Susc: Fogeden Ole Michels: hustru. Faddere: Povel Anders:, Lars Anders:, Peder ?, Kirsten Andersd:, Karen Søfrensd

Vi var godt nok i tvivl, om det var det rette barn vi havde fat i, for der står, at barnets far var Peder Andersen og at den ene fadder var Povel Andersen. Præsten/degnen må have fået byttet om på disse to personer, for Peder Poulsens far hed Povel Andersen. Dette fik vi underbygget  ved Peders konfirmation i 1781, for ved den står der i kirkebogen i Stenløse:
Peder Povelsen, Povel Andersens ibid - - - - - - 17 (ibid står for Veksø)

I 1802 fæstede Peder gården Korshøj efter sin mor, og i 1812 fæstede han Skibstedgård efter sin svigerfar Mads Andersen

Den 1. juni 1804 giftede Peder sig med Maren Madsdatter. Ved deres giftermål står der i kirkebogen i Stenløse:

Viede 1. Juni. Ungkarl og Grmd Peder Poulsen og Pigen Maren Madsdatter begge af Wexøe. Trolovede d 6. Apr. 
Forlovere: Hans Larsen og Mads Andersen  

Forloveren Hans Larsen var gårdmand på gården Egedal og brudens stedbroder, han havde fæstet Egedal i 1804 og forloveren Mads Andersen var brudens far 

Peder Poulsen og Maren Madsdatter var foruden gårdfolk også krofolk i Veksø. I 1773 blev der givet privilegium til Skibstedgård til at indrette og drive værtshus, det vil sige ret til at udskænke øl og snaps og pligt til at huse vejfarende.

Peder og Maren fik 5 børn i årene 1805 til 1812

Den 25. juni 1816 døde Peder og ved hans begravelse i Veksø står der i kirkebogen:

Død: 25. Jun, begravet: 29. Juni, Gaardmand i Wexøe Bye, Alder: 52 Aar

Det har ikke været den bedste kvalitet af blæk der blev brugt i Veksø, men med ihærdighed lykkedes os at tyde, hvad der står 

Maren Madsdatter nåede at blive gift tre gange mere, inden hun døde i 1843


Lidt om børnene:

Karen fra 1805, blev døbt den 17. marts og båret til dåben af sin farmor. Blandt hendes faddere var hendes mors 2 halvbrødre Hans og Niels Larsen. Den 24. november 1824 blev Karen gift med den jævnaldrende Knud Hansen. Forloverne til Karens bryllup var Hans Svendsen hendes svigerfar og gamle Niels Larsen hendes mors halvbror. For øvrigt blev hendes mor gift med hendes svigerfar den samme dag. Karen og Knud fik 5 børn i årene 1825 til 1835. Karen og Knud var gårdfolk på gården Veksølund i Veksø. Knud døde i maj 1848, 42 år gammel. Herefter drev Karen gården til engang mellem 1855 - 1860, hvorefter hun sad på aftægt hos datteren Maren indtil sin død i november 1880. Hun døde 75 3/4 år gammel

Poul fra 1805 var ikke tvilling med Karen skønt de begge var født i 1805. Poul blev i 1837 gift med den 9 år yngre Kirsten Svendsdatter, der var datter af Svend Larsen og Ingeborg Andersdatter på Kjærgård i Ølstykke. Ingeborg var 3 x tipoldebarn efter Lars Madsen fra 1577, Helgas 6 og 7 x tipoldefar. Da Pouls tredje stedfader Hans Svendsen døde i 1840 overtog Poul Skibstedgård og kroen. Den 5. juli 1848 døde "Gaardmand, Sogneforstander og Kroeier i Wexøe" Poul Pedersen,  42 7/12 år gammel, og som der står i bogen Vigsø Sogns Historie: "Vilhelm Nielsen, Søn af Annexbonden unge Niels Larsen, ægtede efter Poul Petersens Død hans smukke og intelligente Enke Kirsten Svendsdatter, og blev en omhyggelig og trofast Fader for de Børn, som hun bragte ham fra sit første Ægteskab" Kirsten døde i marts 1877, 63 år gammel og Vilhelm i januar 1907, 82 år gammel 

Ole fra 1808 var Helgas oldefar og har sin egen side

Anders fra 1810 blev i 1838 gift med den 8 år yngre Inger Svendsdatter, der var datter af Svend Larsen på Kjærgård i Ølstykke og en søster til Kirsten Svendsdatter Anders's svigerinde på Skibstedgård i Veksø. Selv bosatter Anders og Inger sig på gården Skjelhøj, som Anders havde købt af sin tredje stedfader Hans Svendsen med 6 tønder 4 skæpper hartkorn for 1.000 rigsdaler "som er likvideret i hvad han har tilgode hos Hans Svendsen". Anders døde i december 1870, 60 år gammel og hans enke Inger videreførte Skjelhøjgård sammen med deres søn Hans indtil sin død i august 1904, hvor hun døde 85 år gammel

Maren fra 1812 blev i marts 1833 gift med den 13 år ældre enke- og gårdmand Lars Olsen på Steenlengård i Veksø. Lars var et tipoldebarn efter Michel Pedersen, der var Helgas 4 x tipoldefar i tre linier. Maren døde af lungesyge kun 32½ år gammel i juli 1845 og Lars af brystsyge allerede i december samme år 48 år gammel. Da de døde havde de 3 hjemmeboende børn i alderen 5 til 10 år. Disse 3 børn var ved folketællingen i 1850 i pleje hos deres 21-årige halvsøster Maren Larsdatter og hendes 31-årige mand Lars Nielsen, der videreførte Steenlengården


Peder Poulsen var Helgas tipoldefar og kroejer og gårmand på Skibstedgård i Veksø

Skibstedgårds beliggenhed makeret med rødt på kort fra 1813

Skibstedgård har været både smugkro, kro og landbrug 

I bogen Vigsø Sogns Historie står der:
"Den i forrige hundred Aar saa udbredte Smugkroforretning øvedes ogsaa i Vigsø og Omegn, hvilket følgende Dom viser. 
Den 16. Oktober 1752 blev, for bevist ulovlig Krohold, Sognefoged Peter Madsen og Gmd. Peter Poulsen i Søsum, Sognefoged Ole Michelsen og Annexbonden Anders Gundersen i Vigsø hver dømt til at bøde 20 Rd. til Hillerød Kjøbstad.
Dette viser, at Skibstedgaard ikke var fremmed for Krohold, da den fik Rettighed til det"

I 1773 blev der givet privilegium til Ole Michelsen, en søn af Michel Pedersen der var Helgas  4 x tipoldfar i tre linier 

Hvem har drevet Skibstedgård? Det har:
Jørgen Olufsen 1700-1727
Peder Andreasen 1727-1741
Ole Michelsen
1742-1777
Mads Pedersen 1777-1778
Lars Hansen *)
1778-1778
Mads Andersen **) 1779-1812
Peder Poulsen 1812-1816

alle undtagen Peder Poulsen har været sognefogeder  

*) var gift med Helgas 2 x tipoldemor Maren Pedersdatter

**) var Helgas 2 x tipoldefar og Maren Pedersdatters anden mand

"historien" om Skibstedgård fortsætter på datteren efter Mads Andersen, Maren Madsdatters side

I begyndelsen af 1970'erne overtog kommunen Skibstedgård og omdannede den til daginstitution, selskabslokaler og idrætshal

I 2007 påbegyndtes ombygningen af Skibstedgård til boliger

- Sidens top - Forsiden