Ole Pedersen
1808-1859

Peder Poulsen
1765 - 1816
Maren Madsdatter
1783 - 1843
Povel Andersen
ca. 1722 - 1799
Else Pederdatter
1735 - 1808
Mads Andersen
1751 - 1812
Maren Pedersdatter 1743 - 1806

Ole Pedersen
1808-1859
Elsebeth Olsdatter
1803-1880
gift 23. marts 1831 i Ølstykke, Frederiksborg Amt
7 børn døbt i Ølstykke, Frederiksborg Amt
Karen Olsdatter Født 10. oktober 1831
Død 15. maj 1899 Roskilde Sct Jørgensbjerg
Peder Olsen Født 21. januar 1833
Død 23. januar 1892 Ølstykke
Ane Olsdatter Født 1. januar 1835
Død: kan ikke eftervises
Ole Olsen Født 21. januar 1838
Død 19. december 1895 Ølstykke
Niels Olsen Født 8. juni 1840
Død 14. december 1893 Ølstykke
Sidse Marie Olsdatter Født 29. juni 1844
Død: 27. januar 1923 Stenløse
Maren Olsdatter Født 23. oktober 1846
Død 11. februar 1925 Jørlunde

Da Helgas mormor blev døbt i december 1846 stod der i kirkebogen ved hendes dåb i Ølstykke, at hendes forældre hed Ole Pedersen og Elsebeth Olsdatter

Ole Pedersen var født i Veksø i maj 1808. Ved hans dåb i juni samme år står der i kirkebogen i Veksø:

Døbt: d. 12. Juny 1808
Navn: Ole, sted: Wexøe, født: d. 9. May, Gmd Peder Poulsens Søn , hiemmedøbt d. 10. og frembaaren til Daabs Stadfæstelse af Gmd Ole Rasmussens hustru. Faddere: Ole Lausen, Peder Jørgensen, Hans Svendsen og Afbygger Anders Eriksens hustru 

Ole og Elsebeth Olsdatter, der var datter af Ole Hansen på gården Langekær i Ølstykke, blev gift den 23. marts 1831 og ved deres giftermål står der i kirkebogen i Ølstykke:

Ungkarl Ole Pedersen Gaardmand i Ølstykke 26 Aar gl. fra Wexö og Pigen Elsebeth Olsdatter Gaardmandsdtr. af Ølstykke 23 Aar gl. Forlovere: Hans Svendsen Gaardmand af Wexø oc Ole Hansen Gmd i Ølstykke

Forloverne var: 
Hans Svendsen der var Oles stedfader og Oles mors 4. mand. Hans Svendsen var sognefoged og gårdmand på Skibstedgård i Veksø
Ole Hansen Elsebeths far
 

Efter brylluppet bosatte parret sig på gården Langekær der var en udflyttergård fra landsbyen Ølstykke

Ole og Elsebeth fik 7 børn i årene 1831 til 1846. Vi skriver lidt om dem længere nede på siden

Ole døde i januar 1859 og ved hans begravelse står der i kirkebogen i Ølstykke:

Død: 24. Januar, begravet: 31 Januar, Ole Pedersen, Gdmd af Ølstykke, 50 Aar

At han nok ikke har levet "et jævnt og muntert virksomt liv" fremgår af bemærkningsrubrikke hvor der som dødsårsag står: delirium tremens

Elsebeth døde knapt 22 år senere i oktober 1880, 77 år gammel

Lidt om børnene:

Karen fra 1831 blev i februar 1854 gift med ungkarl og Dannebrogsmand Berthel Nielsen. Ved folketællingen i 1860 var Karen og Berthel gårdfolk i Strø, men nogle få år senere flyttede de til Skt Jørgensbjerg i Roskilde. Berthel døde på Roskilde Amts Sygehus i september 1896, 73 år gammel og Karen døde samme sted 3 år senere i maj 1899, 69 år gammel

Peder fra 1833 blev i januar 1861 gift med den 10 år ældre gårdmandsenke Karen Jørgensdatter og fik gården Spoelsbjerg i Svestrup ved giftermålet: Peder døde i januar 1892, 59 år gammel og Karen knapt 11 år senere i november 1902, 80 år gammel

Ane fra 1835 blev i februar 1859 gift med ungkarl Peder Pedersen, der var søn af Peder Pedersen på gården Møllesten og 4 x tipoldebarn efter Jens Jensen, Helgas 5 og 6 x tipoldefar. Ved folketællingen i 1860 var Ane og Peder afbyggerfolk  i Ølstykke og havde en søn ved navn Ole på 1 år. Herefter kan vi ikke følge dem, men noget tyder på, at de kan være flyttet til København

Ole fra 1838 blev i august 1867 gift med Kirsten Rasmusdatter, der var datter af Rasmus Larsen på gården Kildeholm i Ølstykke. Ole og Kirsten videreførte Langekærgård, som hans mor, Elsebeth, havde videreført efter faderen Ole Pedersens død i 1859. Elsebeth sad på aftægt hos Ole og Kirsten til sin død i 1880. Ole døde, 51 år gammel, som sognefoged og gårdejer i december 1895 og Kirsten døde i marts 1926 

Niels fra 1840 blev i januar 1869 gift med Bodil Andersdatter, en datter af Anders Bendtsen på Stengård i Ølstykke. Ved folketællingen i 1870 var Niels gårdbestyrer på Stengården og ved folketællingen i 1880 havde han overtaget den. Niels døde i december 1893, 53 år gammel. Hvornår Bodil døde vides ikke i skrivende stund

Sidse Marie fra 1844 blev i juni 1869 gift med den jævnaldrende ungkarl og gårdejer i Søsum, Lars Jensen. De bosatte sig på hans gård Vindekilde i Søsum. Lars var søn af Jens Andersen på Græstedgård i Udlejre og barnebarn efter Anders Poulsen, Helgas 2 x tipoldefar. Lars døde i august 1899, 55 år gammel. Sidse giftede sig ikke igen, men sad enke indtil hun døde i januar 1923

Maren fra 1846 var Helgas mormor og har sin egen side


Ole Pedersen var gårdmand på gården Langekær i Ølstykke og Helgas oldefar

kort fra omkring 1850

Ole Pedersen døde af delirium tremens

For at have delirium tremens, skal man opfylde følgende kriterier. 
Man har:

Bevidsthedsuklarhed. Dvs. at man:
Opfatter omgivelserne på en forvrænget måde. F.eks. kan man tro at gardinet er et uhyre, eller man kan have hallucinationer. 
Har nedsat opmærksomhed. 
Man er ikke god nok til at fastholde sin opmærksomhed på den man taler med. 

Kognitive forstyrrelser, som viser sig ved:
problemer med den umiddelbare hukommelse og korttidshukommelsen, mens langtidshukommelsen er mindre svækket. 

Psykomotoriske forstyrrelser 
med et eller flere af følgende symptomer. Man:
Skifter hurtigt mellem at være overaktiv og passiv
Er længe om at reagere
Taler meget
Taler meget lidt
Har tendens til at fare sammen 

Søvnforstyrrelser 
med en eller flere af følgende:
Søvnløshed
Omvendt søvnrytme, dvs. at man sover om dagen i stedet for om natten
Forværring af symptomerne om natten
Urolige drømme eller mareridt 

Tilstanden er begyndt pludseligt og forløbet svinger meget 

1990 - Området hvor gården Langekær lå

- Sidens top - Forsiden